Word Muzikant

Wil je graag muziek leren spelen? Crescendo werkt samen met de gemeentelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans (MWD) van Gooik voor het opleiden van nieuwe muzikanten.

Academie MWD Gooik


De Academie MWD Gooik is een bruisende academie met heel wat bedrijvigheid, artistieke prestaties, originele initiatieven en regelmatige concertoptredens. Ze blinkt uit in haar unieke volksmuziekopleiding, in haar kwaliteitsvolle, artistieke team van leerkrachten, in ongeziene kruisbestuivingen tussen verschillende domeinen en in haar brede waaier aan instrumentbeleving.

De Academie heeft naast de hoofdschool in Gooik ook bijafdelingen in Herne en Galmaarden en sinds kort vinden leerlingen haar ook terug in Bever. Ze verbindt zich graag met andere culturele actoren, zoals Crescendo, om een ontmoetingsplaats te zijn waar mensen vreugdevol eenzelfde passie delen.

Meer informatie: https://www.gooik.be/onderwijs/academie-mwd

Samenwerkingspact Crescendo – Academie MWD Gooik


Omdat wij hetzelfde doel hebben, namelijk mensen bewegen tot het spelen en delen van een instrument, en het plezier van samen muziek maken centraal stellen, ontstond het voorstel om een samenwerkingsverband te sluiten. Dit samenwerkingspact heeft een doel dat voor iedere partij gunstig is. De Academie onderricht professionele vorming en sturing, en motiveert daarnaast haar leerlingen om ook in muziekverenigingen te gaan spelen. De muziekverenigingen moedigen op hun beurt het professionele onderricht van de Academie aan. Dit werkt inspirerend voor de leerling; de theorie wordt nog meer omgezet in praktijk, men leert wat het is om in een grote groep samen te spelen en men ervaart hoe dit groepsgevoel motiverend kan werken.

Vrijstelling vak Groepsmusiceren derde graad


Wanneer een leerling van de Academie in de derde graad zit, is het vak Groepsmusiceren verplicht. Binnen de ‘alternatieve leercontext’ is het de leerling toegestaan om deze les samenspel te vervangen door de wekelijkse repetitie van Crescendo. De leerling kan de verworven competenties in de praktijk inzetten en wordt tegelijk vertrouwd met de cultuur, waarden en normen van een vereniging.